Đĩa nghiền máy nghiền thức ăn chăn nuôi ( nghiền dao) UN 9FC21 | UN 6N40-9FC21 | UN A3200-C

150.000 

Đĩa dùng cho các mẫu máy UN 9FC21 | UN 6N40-9FC21 | UN A3200-C

Đĩa máy nghiền thức ăn chăn nuôi UN 9FC21 | UN 6N40-9FC21 | UN A3200-C

Chất liệu: Thép nhiệt luyện

Độ bền: 4-5 năm sử dụng liên tục