Máy Gặt K BOS 880

280.000.000 

Máy Gặt K BOS 880 tiết kiệm nhiên liệu
Chi phí đầu tư ban đầu thấp
Đập sàng cải tiến với đường kính lớn
Hạn chế tối đa tỷ lệ thất thoát khi vận hành