Máy xát gạo mini UN-6N40

5.200.000 

Máy xát gạo UN-6N400 có chức năng xát lúa thành gạo nhanh chóng chà bóng gạo lọc tạp chất, tạo ra thành phẩm nguyên liệu gạo trắng đẹp