Máy băm rơm cỏ đa năng – Có băng tải sắt UN BT 3500

10.500.000 

Máy băm rơm cỏ đa năng UN BT 3500 với chức năng chính là băm nhỏ các loại nguyên như rơm khô, cỏ voi, cây mía, cây thuốc, bã mía khô, rau bèo