Máy nghiền Ngô Lúa tự hút NTH 3000

6.700.000 

Chỉ cần bật aptomat cho máy chạy còn lại tất cả các quá trình gần như tự động.

Chuyên nghiền các loại nguyên liệu khô như ngô, lúa, đỗ, đậu…